Osiągaj twoje cele biznesowe w branży IT

Doradztwo, strategia i zarządzanie ukierunkowane na rozwój biznesu firm technologicznych.

Zbuduj solidny fundament do rozwoju przedsiębiorstwa. Dostarczaj większą wartość niż konkurencja i zapewnij firmie przewagę na rynku. Planuj i działaj z myślą o długotrwałych efektach, rentowności i celach strategicznych, a nie tylko krótkotrwałym wzroście sprzedaży i punktowych usprawnieniach.

diagnozy_b

Diagnozy i audyty

Zidentyfikuj i zrozum bariery, które hamują rozwój firmy. Zdiagnozuj źródła problemów, a nie tylko ich skutki.

Odkryj nowe szanse wzrostu firmy technologicznej. Koncentuj działania na najbardziej perspektywicznych kierunkach. 

strategie biznesowe_b

Strategia biznesowa

Zbuduj warunki do wzrostu biznesu, szybszej adaptacji i transformacji na poziomie organizacji.

strategie_b

Spraw by marketing był partnerem biznesowym, realizował cele strategiczne firmy i zwiększał rentowność działań. 

Strategia go-to market

Zwiększ szanse na udaną ekspansję zagraniczną. Skaluj firmę IT na rynkach z największym potencjałem wzrostu. 

Marketing B2B, który działa skutecznie i ma wpływ na biznes? Stwórz zespół i realizuj działania, które budują wartość w długoterminowej perspektywie. Pozyskuj nowych klientów B2B i zwiększaj retencję aktualnych, zbuduj silną markę i przewagę konkurencyjną.  Wyeliminuj chaos i nieprzewidywalność działań dzięki lepszemu zrozumieniu i dopasowaniu do klientów. Usprawniaj marketing i sprzedaż dzięki powtarzalnym procesom,  automatyzacji oraz narzędziom dopasowanych do specyfiki firm IT.

plany marketingowe_g

Plany i strategie marketingowe

Zwiększ skuteczność i wykonalność strategii marketingowej dzięki przełożeniu jej założeń na plan działań do zrealizowania, z uwzględnieniem priorytetów i celów biznesowych. 

zarządzanie marketingiem_g

Zarządzanie marketingiem B2B

Usprawniaj efektywność marketingu dzięki lepszemu zarządzaniu oraz komunikacji. Lepiej wykorzystuj kompetencje zespołu, budżet marketingowy i szanse rozwoju.

transformacja marketingu_g

Transformacja marketingu i sprzedaży

Wyeliminuj silosy na poziomie organizacji. Usprawnij komunikację i popraw wyniki zespołów marketingu i sprzedaży, dzięki synergii.

programy rozwojowe_g

Rozwój zespołów marketingu B2B

Zainwestuj w rozwój kompetencji, które zwiększają przewagę na rynku, budują satysfakcję i zaangażowanie marketerów IT i osób odpowiedzialnych za rozwój biznesu.

zespół marketingu_b

Zbuduj interdyscyplinarny zespół marketingu, który będzie partnerem dla biznesu. Unikaj często popełnianych błędów na etapie rekrutacji, i zarządzania marketingiem IT. 

Zwiększ bezpieczeństwo i stabilność sprzedaży oraz przychodów dzięki przewidywalności procesów pozyskiwaniu nowych klientów B2B. Niezależnie od rynku działań. 

retencja klientów_g

Wzrost lojalności i retencji klientów

Popraw poziom satysfakcji i lojalności aktualnych klientów. Buduj relacje a jednocześnie zwiększ szansę na pozyskiwanie nowych klientów z rekomendacji. 

usprawnienia procesów_g

Budowa i optymalizacja procesów

Zidentyfikuj wąskie gardła na poszczególnych etapach działań marketingu. Zwiększaj produktywność i zaangażowanie zespołu dzięki wykorzystaniu procesów i wykorzystaniu danych. 

marketing operacyjny_g

Marketing operacyjny IT

Kaskaduj strategię na codzienne działania operacyjne. Wykorzystuj taktyki i narzędzia marketingowe dopasowane do specyfiki i etapu rozwoju firmy i zespołu. 

Podejmuj lepsze decyzje odnośnie kierunków rozwoju firmy, strategii, innowacji czy zarządzania. Wyeliminuj nieefektywne metody, narzędzia i rozwiązuj problemy, które hamują wzrost i obniżają efektywność zespołu.

doradztwo biznesowe_g

Doradztwo biznesowe

Zidentyfikuj i zrozum źródła problemów, które hamują rozwój firmy oraz nowe szanse wzrostu biznesu.

doradztwo strategiczne_g

Doradztwo strategiczne

Podejmuj lepsze decyzje odnośnie kierunków rozwoju firmy, pozycjonowania dzięki zewnętrznej perspektywie. 

wzrost biznesu_b

Wykorzystuj marketing do wsparcia celów biznesowych i strategicznych firmy. Pozyskuj i utrzymuj klientów B2B, buduj silną markę i wyróżniającą się pozycję na rynku.

Porozmawiajmy o twoich celach biznesowych w IT

Pomagamy firmom technologicznym od lat. Sprawdź, co możemy zrobić dla Ciebie.