Strategia marketingowa B2B: zyskaj wpływ na biznes 

Powiąż działania marketingu z realizacją celów firmy, jej pozycją na rynku, kondycją finansową oraz kierunkami wzrostu.

strategia marketingowa

Osiągaj przewagę na rynku dzięki strategii marketingowej B2B

Skuteczna strategia to znacznie więcej niż UVP, grupy docelowe, plan marketingowy czy zestaw taktyk. Dobra strategia oparta jest na diagnozie sytuacji i otoczenia rynkowego, zrozumieniu źródła problemu oraz potrzeb klientów. Takie podejście umożliwia zaplanowanie i realizację działań, które wspierają założone celów biznesowych i strategicznych. Dzięki temu twoja firma ma szansę zbudować i utrzymać przewagę konkurencyjną na rynku i rozwijać się zgodnie z wcześniej zdefiniowanym kierunkiem. 

Zwiększaj tempo rozwoju firmy IT dzięki strategii marketingowej

Efektywna strategia łączy planowanie i działania, zorientowane na długotrwałe rezultaty

idea

Osiągaj cele marketingowe

Planuj i realizuj działania, które wpływają na cele strategiczne i pozycję firmy na globalnym rynku IT

idea

Poprawiaj wyniki sprzedaży 

Pozyskuj nowych klientów istotnych dla biznesu i zwiększ retencję oraz satysfakcję aktualnych

idea

Lepiej zrozum klientów B2B

Nie konkuruj tylko niską cena, dostarczaj większą wartość dla twoich klientów biznesowych i przedsiębiorstwa

idea

Buduj silny brand

Zwiększaj wartość utożsamianą z firmą dzięki silnej marce uznanej na międzynarodowym rynku 

idea

Osiągnij wyraźną przewagę na rynku 

Zidentyfikuj źródła przewag konkurencyjnych, które ułatwią stabilny wzrost i lepszą komunikację z klientami

idea

Zwiększaj rentowność marketingu

Identyfikuj nowe strategie, modele biznesowe i sposoby poprawy rentowności organizacji w długiej perspektywie. 

idea

Rozwijaj firmę na właściwych rynkach

Buduj biznes na rynkach o największej perspektywie wzrostu i potencjale dla twojej firmy czy usług B2B. 

idea

Efektywnie zarządzaj budżetem

Zminimalizuj ryzyko nieefektywnych działań dzięki analizie danych i właściwym narzędziom marketingowym.

Wykorzystuj skuteczne strategie w marketingu 

Rozwój nowych technologii i postępująca digitalizacja zapewniły wiele nowych możliwości rozwoju dla firm IT. Mogą one pozyskiwać klientów z całego świata i skalować biznesu za granicą.  Z drugiej strony brak strategii, odpowiedniego pozycjonowania na rynku czy wyróżników na tle konkurencji, prowadzi do ryzyka konkurowania ceną, niższej skuteczności działań i wyższych kosztów. 

Dobra strategia marketingowa pomaga zaplanować i zrealizować działania, które doprowadzą do osiągnięcia określonych celów. Pomaga zdefiniować co i jak robić a czego nie robić. Jej celem nie jest opracowanie stosu dokumentów, których nikt nigdy nie przeczyta, a tym bardziej nie wdroży. Skuteczna strategia to przede wszystkim umiejętność spojrzenia z perspektywy na problem, otoczenie biznesowe i sposoby osiągnięcia celu. 

Przy jej tworzeniu należy uwzględniać bardzo wiele aspektów m.in. wybór odpowiednich rynków i grup docelowych klientów, stworzenie propozycji wartości (UVP) oraz źródła przewag konkurencyjnych czy strategię komunikacji marketingowej. Rolą dobrej firmy konsultingowej jest wsparcie klientów B2B nie tylko w opracowaniu, ale i realizacji skutecznej strategii działań marketingowych.

  • analiza rynku i konkurencji

  • Unique Value Proposition (UVP)

  • strategia marketingowa B2B

  • strategia content marketingowa

  • strategie go-to market

  • plany komunikacji marketingowej

Etapy procesu tworzenia strategii marketingowej

Opracowanie i wdrożenie skutecznej strategii to wieloetapowy proces, którego wynikiem jest doprowadzenie Cię do określonych rezultatów

Zawsze zaczynamy od zrozumienia celów działań, oczekiwań i pożądanych przez klienta rezultatów. Dzięki temu jesteśmy w stanie natychmiast zweryfikować, które rozwiązania czy usługi najlepiej sprawdzą się w danej sytuacji.

Weryfikacja sytuacji wyjściowej pozwala ocenić rozbieżności pomiędzy pożądanymi rezultatami a stanem obecnym.

Zdefiniowanie celów działań marketingowych pomaga skoncentrować się na efektach, doborze narzędzi i działań, które wesprą ich realizację.

Definicja grup odbiorców i tworzenie buyer person w B2B  o proces, który rozpoczyna się od analizy danych. Jego celem jest jak najlepsze zrozumienie wybór najbardziej perspektywicznych grup klientów dla twojej firmy. Dobre zrozumienie klientów ułatwia zaprojektowanie odpowiedniej komunikacji i dopasowanie do odbiorców.

Wybór i plan działań i kanałów komunikacji wspierających wcześniej zdefiniowane cele.

Mierniki sukcesu umożliwiają późniejszą ewaluację prowadzonych działań, monitorowanie ich skuteczności.

Przedstawienie planu działań oraz szacowanych kosztów, w oparciu o założone cele biznesowe i strategiczne.

Po przekazaniu na ręce klienta strategii następuje ewaluacja dotychczasowej współpracy pomiędzy klientem a naszą firmą konsultingową. Wówczas też podejmowana jest decyzja o dalszych krokach – wsparciu jej wdrożenia, co zazwyczaj jest pożądane, lub samodzielnej implementacji przez zespół klienta.

0+
lat doświadczenia w IT
0+
lat doświadczenia w Software House
0%
klientów z IT
0%
klientów B2B

Wykorzystuj skuteczne strategie marketingowe 

Porozmawiaj niezobowiązująco z naszym konsultantem o strategicznym podejściu do marketingu twojej firmy. 15 minutowa bezpłatna konsultacja dla firm technologicznych.

Co jeśli nie strategia marketingowa?

Marketing B2B jest trudny. Wspieramy klientów IT na każdym etapie działań. Sprawdź inne nasze usługi.