Zrealizuj twoje cele biznesowe

Doradztwo, strategia, outsourcing marketingu i szkolenia

Zapytaj o współpracę

DIGITAL BUSINESS PARTNER

Cyfrowa transformacja

Cyfrowa transformacja

Cyfrowa transformacja

cyfrowa transformacja

Strategia digital

Customer Experience

Digital transformation

Nowe technologie i narzędzia digital

STRATEGIA I NOWOCZESNE NARZĘDZIA

Eventy marketingowo-technologiczne

Zrozumienie i umiejętność wykorzystania digitalu oraz nowoczesnych narzędzi to warunek przewagi na rynku.

Po godzinach tworzymy przestrzeń do nieformalnych spotkań dla praktyków – profesjonalistów z różnych obszarów digitalu oraz nowych technologii. Pomagamy marketerom oraz przedsiębiorcom w rozwoju nowych kompetencji cyfrowych oraz lepszym wykorzystaniu strategii, z myślą o realizacji celów biznesowych.  

W CZYM MOŻEMY POMÓC?


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Digitalkod. Mam świadomość, że bez mojej wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Zgody udzielam dobrowolnie.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Digitalkod informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

DIGITALKOD CONSULTING