Marketing, który dostarcza rezultaty biznesowe

B2B Marketing: doradztwo, strategia, outsourcing marketingu i szkolenia

Zapytaj o współpracę

Chcesz zwiększyć skuteczność twojego marketingu?

Wyceń projekt
lub skontaktuj się z nami

Wykorzystuj digital i nowe technologie do rozwoju firmy

Określ cele biznesowe

Niezależnie od obszaru współpracy zawsze rozpoczynamy od wnikliwej analizy, aby móc zrozumieć i ocenić zasadność oraz efektywność aktualnych działań marketingowych oraz rozbieżności pomiędzy stanem obecnym a pożądanymi rezultatami.

Otrzymaj rekomendacje

W oparciu o dane i zebrane informacje planujemy i rekomendujemy kolejne kroki: działania, narzędzia i taktyki marketingowe ważne dla osiągnięcie wcześniej zdefiniowanych celów strategicznych i biznesowych.

Osiągaj mierzalne rezultaty

Nawet najlepszy plan bez odpowiedniej realizacji nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Wspieramy twój zespół we wdrożeniu i optymalizacji działań, na każdym etapie. Nieustannie dążymy, aby być doradcą i strategicznym partnerem biznesowym.

Sprawdź, jak możemy pomóc


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Digitalkod. Mam świadomość, że bez mojej wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Zgody udzielam dobrowolnie.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Digitalkod informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).