Warsztaty marketingowe dla founderów

Case study z firmy IT

case study Codeclusive x Digitalkod

Digitalkod pomogło naszej firmie lepiej zrozumieć, jak powinniśmy myśleć o marketingu, jakie działania długo i krótko-terminowe powinniśmy wdrażać, jak dotrzeć do źródła naszej przewagi konkurencyjnej i ją rozwijać.

Ania Kreiser potrafi przekazywać wiedzę w bardzo przystępny sposób, a także motywować do ciężkiej pracy nad wdrażaniem wypracowanych wspólnie rozwiązań.

Z chęcią skorzystamy z ekspertyzy Digitalkod w przyszłości.

CEO - Codeclusive

Michał Śliwoń
CEO Codeclusive

Warsztaty strategiczne dla firmy IT?

Skorzystaj z ponad dekady doświadczenia konsultantów