Zatrudnienie menedżera marketingu B2B do zespołu Software House

case study Appunite x Digitalkod - RPO

Branża:

IT

Obszar ekspertyzy:

Marketing IT, B2B Marketing

Usługi:

RPO –  outsourcing procesu rekrutacji, doradztwo

Marketing firmy technologicznej?

Appunite to partner technologiczny w budowie i rozwoju produktów cyfrowych posiadający doświadczenie w realizacji ponad 160 produktów cyfrowych. Spółka ukierunkowana jest na wsparcie digitalizacji i transformacji organizacji klientów, realizację celów biznesowych a nie tylko efektywnym wdrożeniu technologii.

Software House od 2010 roku świadczy usługi IT związane z rozwojem oprogramowania na zamówienie. Dotychczas trzykrotnie (w latach 2020, 2021 i 2022) znalazła się w rankingu najszybciej rosnących spółek według Financial Times 1000, jak również dwukrotnie została wyróżniona Diamentem Forbes. W momencie rozpoczęcia współpracy z firmą doradczą Digitalkod, Appunite zatrudniała 140 specjalistów i realizowała projekty IT dla startupów i globalnych korporacji na kilkunastu rynkach m.in. USA, Skandynawii, UK oraz Bliskim wschodzie. W portfolio klientów przedsiębiorstwa znajdują się m.in takie marki jak TechCrunch, Starbucks, Allegro czy Fishbrain.

Wyzwanie: Rekrutacja doświadczonego lidera marketingu do zespołu Software House

Rekrutacja na stanowiska menedżerskie to ogromna odpowiedzialność i zawsze duże wyzwanie. Szczególnie jeśli w firmie technologicznej brakuje CMO, Heada Growth Marketingu czy C–level Executive z backgroundem merytorycznym i ugruntowanym doświadczeniem w zarządzaniu marketingiem end to end. Nawet najlepszy HR Business Partner lub wybitny C–level Executive bez backgroundu marketingowego nie powinien mierzyć się z tym wyzwaniem samodzielnie. 

Poza znalezieniem osoby o odpowiednim profilu i doświadczeniu marketingowym oraz w branży IT istotny jest również wybór lidera właściwego dla danej firmy, na określonym etapie rozwoju organizacji, dopasowanego do wyzwań i celów strategicznych czy biznesowych, kultury organizacyjnej oraz wpisującego się w strukturę zespołu i/lub strategiczne kierunki rozwoju organizacji. 

Zdefiniowanie profilu właściwego kandydata, ocena kompetencji merytorycznych czy porównanie między skrajnie różnymi doświadczeniami i umiejętnościami kandydatów, pomimo że może wydawać się łatwe, w rzeczywistości wymaga wieloletniego doświadczenia dziedzinowego, zrozumienia niuansów z różnych obszarów marketingu oraz backgroundu w zarządzaniu marketingiem (nie tylko operacyjnych działaniach marketingowych). Zatrudnienie nawet najlepszego specjalisty, ale niewłaściwego dla konkretnej firmy technologicznej wiąże się z ogromnym ryzykiem oraz wysokimi kosztami (wynagrodzenie eksperta, kosztów procesu rekrutacji, wyższych kosztów działań i budżetu marketingowego) a także dłuższym czasem związanym z wdrożeniem działań i osiągnięciem rezultatów. 

Appunite to firma rozwijana przez dojrzałych i doświadczonych liderów, natomiast na ówczesnym etapie w kadrze zarządzającej nie było Dyrektora Marketingu ani CMO.

Rezultaty: Zatrudnienie Managera Marketingu z doświadczeniem w branży IT w krótkim czasie

Appunite zdecydowało się na zatrudnienie pierwszego kandydata, który przeszedł etap ewaluacji merytorycznej i został zarekomendowany przez Digitalkod kadrze zarządzającej.

 • zatrudnienie doświadczonego Digital Marketing Lead’a z ugruntowanym doświadczeniem w Software House i dobrze dopasowanego do potrzeb, celów i kultury organizacyjnej firmy,

 • minimalizacja ryzyk i szybszy czas wdrożenia do roli, 

 • oszczędność czasu i minimalizacja zaangażowania C–level Executives,

 • optymalizacja kosztów,

 • optymalizacja procesu rekrutacji, przy zaangażowaniu zespołu HR in–house,

 • transfer wiedzy do zespołu klienta.

Rozwiązanie:  Outsourcing procesu rekrutacji (RPO) i konsulting

Konsultant marketingowy Digitalkod zaangażowany w projekt odpowiedzialny był za cały proces merytoryczny –  określenie odpowiedniego profilu kandydata do zatrudnienia, wymagań i warunków po stronie pracodawcy, koordynację merytoryczną procesu, weryfikację merytoryczną kompetencji marketingowych związanych z rolą oraz wsparcie doradcze dla kadry menedżerskiej.

Proces rekrutacji odbywał się przy współpracy z zespołem HR po stronie Appunite. Zaangażowanie obu stron zorientowane było z jednej strony na wdrożenie najlepszych praktyk związanych z budową pozytywnego candidate experience i transferem informacji o kulturze organizacyjnej Software House, z drugiej dbałością o wysoką jakość merytoryczną. 

Proces: Outsourcing i koordynacja merytoryczna procesu rekrutacji do marketingu Software House

Proces:

 • definicja celów i oczekiwań dla roli, potrzeb po stronie kadry zarządzającej,

 • przygotowanie wymagań dla stanowiska i ogłoszenia,

 • sourcing kandydatów, 

 • screening kandydatów, 

 • koordynacja procesu rekrutacji i ewaluacja merytoryczna – ocena znajomości języka angielskiego oraz doświadczenia marketingowego,

 • feedback dla kandydatów i zespołu HR in–house oraz rekomendacje warunków zatrudnienia,

 • wsparcie dla kadry menedżerskiej i Zarządu w procesach decyzyjnych.

Dzięki doświadczeniu Digitalkod zyskaliśmy wsparcie merytoryczne niezbędne do zatrudnienia do marketingu doskonałego specjalisty, dopasowanego do potrzeb i celów naszego Software House na obecnym etapie rozwoju. A mój zespół przy okazji wiele się nauczył.

Współpraca od samego początku przebiegała na najwyższym poziomie, zaczynając od wnikliwości przy poznaniu naszych potrzeb poprzez pełne zaangażowanie na każdym z etapów procesu rekrutacyjnego. Aniu, dziękuję za Twój profesjonalizm i otwartość!

Kinga Szałek - Recruitment Team Leader

Kinga Szałek

Recruitment Team Leader, Appunite

Annę Kreiser miałem przyjemność poznać przy okazji procesu rekrutacji na stanowisko Digital Marketing Leada, w którym jako zewnętrzny ekspert odpowiadała za ewaluację merytoryczną kandydatów z zakresu marketingu B2B. 

Proces był wymagający, natomiast bardzo wartościowy. Czułem, że każda minuta była dobrze wykorzystana. Nieoczywiste pytania i zadania dodatkowe pozwoliły zbadać zakres moich kompetencji i dopasowanie do wymagań dla roli oraz do kultury organizacyjnej firmy. Mogłem dzięki temu ocenić potencjalne obszary do rozwoju własnych umiejętności oraz pogłębiłem zrozumienie wyzwań stojących przed osobą, która obejmie to stanowisko. Do tej pory nie spotkałem się z etapem rekrutacji, który w tak krótkim czasie osiągnąłby tak wiele. W ostateczności podjąłem pracę w Appunite, a insighty zdobyte podczas rozmowy z Anną pomogły mi szybko stworzyć odpowiednią strategię działania.

Błażej Cepil - Digital Marketing Lead

Błażej Cepil

Digital Marketing Lead, Appunite

Zbuduj skuteczny zespół marketingu IT

Stwórz dobre fundamenty do budow skutecznego zespołu marketingu i zatrudnij najlepszych specjalistów czy manedżerów marketingu dla twojego Software House. Oszczędź czas i zminimalizuj ryzyka wyższych kosztów i opóźnień w osiągnięciu oczekiwanych rezultatów.