Doradztwo marketingowe i strategiczne dla CEO Software House

Wsparcie w zarządzaniu marketingiem B2B, planowaniu strategicznym oraz outsourcing procesu rekrutacji do zespołu marketingu.
Case study ze współpracy z Software House sky gate.

case study sky gate x Digitalkod

Branża:

IT, Software House

Usługi:

doradztwo dla CEO, outsourcing procesu rekrutacji (do zespołu marketingu)

Specjalizacja:

strategia, marketing IT, marketing Software House

Rozwój Software House?

sky gate to software house skoncentrowany na rozwoju aplikacji głównie dla klientów z rynku amerykańskiego oraz polskiego. Na przestrzeni kilku lat zespół wzrósł do 80 pracowników. Wśród klientów firmy znajdują się takie marki jak Bayer, Roche Unicef czy Energylandia. 

Wyzwanie: eliminacja chaosu w marketingu Software House

Przez wiele lat CEO samodzielnie zarządzał marketingiem firmy, jednocześnie pracując nad pozyskiwaniem nowych klientów dla Software House czy wzrostem sprzedaży, bezpośrednio koordynował pracę pozostałych działów w firmie oraz aktywnie angażował się w inicjatywy pozostałych spółek wchodzących w skład grupy.

Łączenie tak wielu odpowiedzialności prowadziło do dużego obciążenia dla właściciela firmy, a w dłuższej perspektywie wpływało również na skuteczność marketingu oraz koszty, ze względu na zaangażowanie CEO w szereg działań taktycznych. 

Co więcej, dział marketingu składał się wówczas z jednej osoby, która dzieliła swój czas również pomiędzy prace nad innymi projektami realizowanymi w ramach grupy spółek. Pracownicy innych zespołów, bez koordynacji czy akceptacji ze strony marketingu, tworzyli materiały firmowe co prowadziło do braku spójności m.in. na poziomie komunikacji marki, brandingu czy transferu informacji na poziomie organizacji. Firma nie prowadziła żadnej komunikacji z rynkiem co osłabiało widoczność i wiarygodność marki wśród zagranicznych klientów. Realizowane zadania marketingowe ograniczały się do punktowych działań taktycznych niepopartych danymi, były chaotyczne oraz oderwane od biznesu przez co nie wspierały rozwoju Software House. W zespole brakowało procesów i kompetencji marketingowych oraz środowiska do skutecznych działań. 

Prezes firmy zdecydował, że konieczna jest zmiana dlatego zwrócił się do Digitalkod z prośbą o wsparcie prowadzące do wzrostu efektywności działań i lepszego zarządzaniu marketingiem swojego Software House.

Rozwiązanie: doradztwo marketingowe B2B i zarządzanie zespołem

Pierwszym krokiem było zrozumienie źródeł problemów i potencjalnych obszarów z największym przełożeniem na rezultaty. W wyniku wstępnej ewaluacji, rozmów z CEO, zespołem marketingu oraz pracownikami firmy, jak również niezależnej analizy prowadzonej przez konsultanta zidentyfikowano szereg wyzwań z bardzo wielu różnych obszarów – zarówno strategicznych jak i operacyjnych oraz związanych ze sposobem funkcjonowania marketingu w firmie. Ze względu na skalę zmian do tematu zmian CEO postanowił podejść do tematu stopniowo, koncentrując się na inwestycji w budowę zespołu marketingu i rozwoju kompetencji in-house. 

Pierwszym krokiem były cykliczne konsultacje strategiczne z prezesem, odnośnie celów biznesowych, wizji i planowanych kierunków rozwoju Software House, roli marketingu w firmie IT oraz efektywnego zarządzania marketingiem B2B. Działania były punktem wyjścia do dalszych prac z liderami zespołów w trakcie warsztatów wewnętrznych realizowanych przez zespół klienta. 

Kolejnym elementem wymagającym uwagi było stopniowe wzmocnienie zespół marketingu, w skład którego wchodziła wówczas wyłącznie jedna osoba, dzieląca swój czas pomiędzy pracę nad innymi projektami realizowanymi w ramach grupy spółek. Ze względu na skalę planowanych działań i sytuację wyjściową – brak doświadczenia i wiedzy marketingowej w zespole – priorytetem było nie tylko zatrudnienie dodatkowych pracowników, ale również rozwój nowych kompetencji marketingowych in-house. 

Budowa zespołu marketingu w Software House to trudne zadanie, wymagające nie tylko wieloletniego doświadczenia w zarządzaniu czy znajomości specyfiki marketingu w branży IT, ale również umiejętności dobrania właściwego kandydata/tki dla danej firmy i zespołu na danym etapie rozwoju. Kadrze zarządzającej, bez praktycznego doświadczenia w różnych obszarach marketingu, bardzo trudno ocenić które kompetencje są faktycznie potrzebne dla zespołu oraz danego stanowiska, a które stanowią miły dodatek. Wyzwaniem jest również merytoryczna ocena kandydatów dla danych ról czy specjalizacji.  

Digitalkod przejęło odpowiedzialność za cały proces rekrutacji odpowiedniego specjalisty do zespołu marketingu  – od etapu zdefiniowania oczekiwań i propozycji wartości firmy dla pracownika oraz rekomendacji profilu kandydata, z uwzględnieniem ówczesnych celów biznesowych czy struktury zespołu, poprzez screening i ocenę merytoryczną kandydatów, feedback dla uczestników procesu oraz sky gate jak również rekomendację właściwych osób. W wyniku outsourcingu procesu rekrutacji i wsparcia w tym zakresie do zespołu marketingu sky gate w ciągu 2 miesięcy dołączyła odpowiednia osoba. 

Dzięki współpracy z firmą doradczą z barków CEO zdjęte zostało zarządzanie zespołem marketingu. Konsultant Digitalkod zapewnił regularne wsparcie merytoryczne w planowaniu działań i egzekucji założonych planów, analizie danych, budowie procesów czy wykorzystaniu narzędzi marketingowych w praktyce. Po dołączeniu do zespołu marketingu Software House kolejnego pracownika cyklicznie organizowane były konsultacje i sesje warsztatowe zorientowane na transfer wiedzy do organizacji, których celem było podniesienie kompetencji in-house wśród pracowników. 

W wyniku współpracy marketing zaczął realizować działania w sposób procesowy i zorientowany na efekty, a nie na zadania. Uruchomiona została regularna komunikacja z rynkiem, z uwzględnieniem określonych celów marketingowych i biznesowych. Zespół zaczął pracować w oparciu o cele i KPI oraz monitorować dane. Konsekwencją zatrudnienia nowej osoby oraz inwestycji w rozwój kompetencji było zwiększenie zaangażowania wśród pracowników firmy w działania marketingu i lepsza współpraca na linii marketing-sprzedaż.

Rezultaty: bardziej skuteczne zarządzanie marketingiem

 • odciążenie CEO od zarządzania marketingiem i uwolnienie czasu na pracę nad firmą, 

 • minimalizacja ryzyka rozproszenia (braku fokusu) dzięki sprecyzowaniu kierunków rozwoju organizacji,

 • stworzenie ram do działań zespołu marketingu (definicja kierunku oraz celów działań – wysoko i nisko poziomowych),

 • wzrost samodzielności zespołu marketingu dzięki transferowi wiedzy do organizacji, 

 • budowa wybranych procesów marketingowych i praktyk planowania działań oraz pracy na danych i celach,

 • wzrost widoczności marki wśród potencjalnych klientów dzięki regularnej komunikacji zorientowanej wokół wybranych grup docelowych,

 • poprawa wizerunku marketingu wśród pracowników i wzrost zaangażowania w inicjatywy, 

 • lepszy employer branding – poprawa widoczności pracodawcy wśród potencjalnych kandydatów.

Proces

 • konsultacje z CEO,

 • warsztaty z zespołem in-house,

 • outsourcing rekrutacji marketingu, 

 • wsparcie w zarządzaniu marketingiem – konsultacje dla zespołu i transfer wiedzy do organizacji. 

Dzięki współpracy z Digitalkod wiedziałem, że zmierzamy w dobrym kierunku. Ogromna wiedza oraz doświadczenie w branży IT pomogły nam w transformacji na poziomie organizacji, z której efektów jestem bardzo zadowolony. Zaczęliśmy myśleć i działać bardziej strategicznie, zbudowaliśmy w firmie solidne fundamenty dla marketingu. Ich zaangażowanie i dopasowanie do potrzeb naszego Software House na każdym etapie współpracy są imponujące. 

To partner jakiego szukaliśmy, polecam innym CEOs i firmom technologicznym!

Krzysztof Parjaszewski
CEO & co-founder, sky gate

Zarządzanie marketingiem w IT?

Wyeliminuj źródła problemów utrudniające zarządzanie marketingiem B2B i obniżające skuteczność działań w zespole i firmie