Planowanie strategiczne i doradztwo marketingowe dla firmy IT (blockchain)

Case study ze współpracy z Software House objęty NDA

software house marketing - case study (NDA) x Digitalkod

Branża:

IT, Software House (blockchain)

Usługi:

planowanie strategiczne, doradztwo marketingowe, audyt SEO i analityczny

Obszary:

procesy marketingowe, lead generation

Biznes w IT?

Klient to Software House z Polski, świadczący usługi rozwoju oprogramowania na zamówienie dla zagranicznych firm z naciskiem na obszar fintech i crypto, między innymi na rynku brytyjskim, w USA i na Bliskim wschodzie. 

Identyfikacja źródeł przewagi konkurencyjnej i kierunków rozwoju firmy

Software House działa z sukcesem od kilku lat, czemu towarzyszy dynamiczny wzrost biznesu. Z czasem właściciel firmy zauważył problem związany z brakiem strategii, z góry zdefiniowanego sposobu pozycjonowania marki oraz trudnościami w zidentyfikowaniu przewag konkurencyjnych wpływającymi również na sposób komunikacji marki. Co więcej, przez wiele lat firma nie prowadziła żadnych systematycznych działań marketingowych, pozyskując nowych klientów wyłącznie dzięki rekomendacjom. Celem Software House było zidentyfikowanie wyróżników i określenie podstraw strategicznych do działań, zdywersyfikowanie źródeł generowania leadów, zbudowanie procesów marketingowych w wielu obszarach. Dodatkowo, w momencie rozpoczęcia projektu do zespołu marketingu zatrudniony został nowy manager, nie posiadający doświadczenia w IT. Niezbędne było wsparcie w skutecznym wdrożeniu na stanowisko i wsparciu w zarządzaniu zespołem marketingu, z uwzględnieniem specyfiki branży technologicznej oraz Software House. 

Działania miały charakter holistyczny i trwały ponad rok. Współpraca przełożyła się na:

  • stworzenie ram strategicznego pozycjonowania Software House na rynku

  • opracowanie planu działań i komunikacji

  • identyfikację głównych rynków docelowych i buyer person

  • pracę na celach i systemie KPI 

  • możliwość pomiaru skuteczności działań, monitorowania kosztów i optymalizacji w oparciu o dane

  • dywersyfikacji źródeł pozyskiwania leadów dzięki działaniom marketingu 

  • budowę powtarzalnych procesów marketingowych

W wyniku współpracy z DIGITALKOD  zyskał wsparcie w bardzo wielu obszarach równocześnie – od opracowania ram strategicznych w zdefiniowanych obszarach, wsparcia na etapie jej wdrożenia, poprzez mentoring i rozwój kompetencji zespołu marketingu, jak również koordynację prac zewnętrznej agencji performance marketingowej. 

Proces

Projekt rozpoczął się od warsztatu zerowego mającego na celu lepsze zrozumienie biznesu klienta, grup docelowych, otoczenia rynkowego i źródeł przewag konkurencyjnych. Na pierwszym etapie trwały prace analityczne i wypracowane zostały założenia strategiczne odnośnie kierunków rozwoju, sposobów komunikacji firmy, definicji rynków docelowych oraz buyer person klientów. 

W kolejnym kroku zdefiniowane zostały również cele, sposoby pomiaru efektywności i plan działań marketingowych oraz taktyki i narzędzia niezbędne do realizacji planu działań. W trakcie kolejnych miesięcy prace odbywały się na kilku płaszczyznach, z wykorzystaniem różnych narzędzi marketingu (w tym m.in. content marketingu, optymalizacji strony internetowej, analityki czy SEO). Dla klienta kluczowe było, aby połączyć działania operacyjne i budowę procesów (efektywność operacyjną) z jednoczesnym wsparciem dla zespołu w zakresie rozwoju kompetencji. Po stronie klienta we współpracę aktywnie zaangażowany był prezes, Head of Growth, Content marketing manager oraz programista.

Współpraca łączyła konsulting, analizy marketingowe i wsparcie zarówno w działaniach strategicznych jak i na poziomie operacyjnym, tak aby dostarczyć jak największą wartość dla zespołu oraz Zarządu klienta. Projekt trwał 13 miesięcy. 

Strategia dla firmy IT?

Rozumiemy biznes i wyzwania firm technologicznych bo współpracujemy z nimi od lat. Opowiedz nam o potrzebach twojego zespołu. 15 minutowa bezpłatna konsultacja online dla firm.