Strategia digital

Zbuduj fundamenty pod rozwój biznesu

  • Zidentyfikuj źródła przewagi konkurencyjnej na dynamicznie zmieniającym się rynku
  • Podejmuj decyzje w oparciu o dane i fakty
  • Wdrażaj innowacje w sposób strategiczny nie narzędziowy
Strategia digital marketing
49% firm 

ma udokumentowaną strategię digital

1 na 5 klientów 

przestaje kupować u firmy, która dostarczyła mu ubogi Customer Experience (CX)

81% klientów

byłoby w stanie zapłacić więcej za lepsze doświadczenia dopasowane do ich potrzeb

Powiąż działania z realizacją celów strategicznych i biznesowych

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Digital to już nie kolejny kanał marketingowy, to nowa rzeczywistość funkcjonowania i rozwoju biznesu. Twoi klienci nie tylko oczekują obecności firmy w kanałach digital, ale wymagają również spójnej, spersonalizowanej komunikacji i wartościowych doświadczeń, niezależnie od urządzania czy kanału komunikacji, które wykorzystują.

Dobra strategia odpowiada na te wyzwania. To planowanie działań i realizacja zorientowane na długoterminowe rezultaty. Pomagamy lepiej sprostać oczekiwaniom współczesnych klientów, z zyskiem dla twojej firmy. Budujemy i wspieramy wdrożenie strategii marketingowych i cyfrowych dla innowacyjnych przedsiębiorstw. 

Etapy procesu tworzenia strategii digital:

Zawsze zaczynamy od zrozumienia celów działań, oczekiwań i pożądanych przez klienta rezultatów. Dzięki temu jesteśmy w stanie natychmiast zweryfikować, które rozwiązania czy usługi najlepiej sprawdzą się w danej sytuacji.
Weryfikacja sytuacji wyjściowej pozwala ocenić rozbieżności pomiędzy pożądanymi rezultatami a stanem obecnym.
Zdefiniowanie celów działań marketingowych pomaga skoncentrować się na efektach, doborze narzędzi i działań, które wesprą ich realizację.
Tworzenie buyer person, który rozpoczyna się od analizy danych, a którego celem jest jak najlepsze zdefiniowanie grup odbiorców zaangażowanych w proces decyzyjny i zakupowy, do których kierować będziemy komunikację oraz dopasowanie form przekazu, kanałów komunikacji i realizowanych działań do ich indywidualnych potrzeb.
Wybór i plan działań i kanałów komunikacji wspierających wcześniej zdefiniowane cele.
Mierniki sukcesu umożliwiają późniejszą ewaluację prowadzonych działań, monitorowanie ich skuteczności.
Przedstawienie planu działań oraz szacowanych kosztów, w oparciu o założone cele biznesowe i strategiczne.
Po przekazaniu na ręce klienta strategii następuje ewaluacja dotychczasowej współpracy pomiędzy klientem a naszą firmą konsultingową. Wówczas też podejmowana jest decyzja o dalszych krokach – wsparciu jej wdrożenia, co zazwyczaj jest pożądane, lub samodzielnej implementacji przez zespół klienta.
Planowanie strategiczne

Jeśli nie strategia to co?

Posiadasz strategię i przynosi ona satysfakcjonujące rezultaty, ale szukasz wsparcia w innym obszarze? Sprawdź, w czym jeszcze możemy pomóc.

konsulting digital

Konsulting digital

Porozmawiajmy o strategii cyfrowej lub marketingowej dla twojej firmy

25 maja 2018r. w UE weszło w życie nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i musimy dostosować się do niego, bo takie jest prawo. Zaznacz checkboxy, żebyśmy mogli zacząć działać.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez DIGITALKOD CONSULTING. Mam świadomość, że bez mojej wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz że przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Zgody udzielam dobrowolnie.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez DIGITALKOD CONSULTING informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

(*) niewyrażenie zgody uniemożliwia rejestrację w bazie
(**) brak zgody uniemożliwi subskrypcję