Project Description

Case study: Software House (NDA)

Doradztwo strategiczne i operacyjne dla Zarządu i zespołu marketingu Software House

case study_marketing software house

Branża:

IT, Software House

Usługi:

doradztwo marketingowe, audyt SEO i analityczny

Obszary:

procesy marketingowe, lead generation

Biznes w IT?

Klient to Software House z Polski, świadczący usługi rozwoju oprogramowania na zamówienie dla zagranicznych firm z naciskiem na obszar fintech i crypto, między innymi na rynku brytyjskim, w USA i na Bliskim wschodzie. 

Wyzwanie klienta IT

Software House działa z sukcesem od kilku lat, czemu towarzyszy dynamiczny wzrost. Z czasem właściciel firmy zauważył problem związany z brakiem z góry zdefiniowanego sposobu pozycjonowania marki oraz trudnościami w zidentyfikowaniu przewag konkurencyjnych wpływającymi również na sposób komunikacji. Na przestrzeni lat, firma nie prowadziła żadnych działań marketingowych, pozyskując nowych klientów wyłącznie dzięki rekomendacjom. Celem Software House było zdywersyfikowanie źródeł generowania leadów, zbudowanie procesów marketingowych w wielu obszarach. Dodatkowo, w momencie rozpoczęcia projektu do zespołu marketingu zatrudniony został nowy manager, nie posiadający doświadczenia w IT. Niezbędne było wsparcie w skutecznym wdrożeniu, z uwzględnieniem specyfiki branży technologicznej i SH. 

Działania miały charakter holistyczny i trwały ponad rok. Współpraca przełożyła się na:

  • stworzenie ram pozycjonowania Software House na rynku

  • opracowanie planu działań i komunikacji

  • identyfikację głównych rynków docelowych i buyer person

  • pracę na celach i systemie KPI 

  • możliwość pomiaru skuteczności działań, monitorowania kosztów i optymalizacji w oparciu o dane

  • dywersyfikacji źródeł pozyskiwania leadów dzięki działaniom marketingu 

  • budowę powtarzalnych procesów marketingowych

W wyniku współpracy z DIGITALKOD  zyskał wsparcie w bardzo wielu obszarach równocześnie – od opracowania ram strategicznych w zdefiniowanych obszarach, wsparcia na etapie jej wdrożenia, poprzez mentoring i rozwój kompetencji zespołu marketingu, jak również koordynację prac zewnętrznej agencji performance marketingowej. 

Proces

Projekt rozpoczął się od warsztatu zerowego mającego na celu lepsze zrozumienie biznesu klienta, grup docelowych, otoczenia rynkowego i źródeł przewag konkurencyjnych. Na pierwszym etapie trwały prace analityczne i wypracowane zostały założenia strategiczne odnośnie kierunków rozwoju, sposobów komunikacji firmy, definicji rynków docelowych oraz buyer person klientów. 

W kolejnym kroku zdefiniowane zostały również cele, sposoby pomiaru efektywności i plan działań marketingowych oraz taktyki i narzędzia niezbędne do realizacji planu działań. W trakcie kolejnych miesięcy prace odbywały się na kilku płaszczyznach, z wykorzystaniem różnych narzędzi marketingu (w tym m.in. content marketingu, optymalizacji strony internetowej, analityki czy SEO). Dla klienta kluczowe było, aby połączyć działania operacyjne i budowę procesów (efektywność operacyjną) z jednoczesnym wsparciem dla zespołu w zakresie rozwoju kompetencji. Po stronie klienta we współpracę aktywnie zaangażowany był prezes, Head of Growth, Content marketing manager oraz programista.

Współpraca łączyła konsulting, analizy marketingowe i wsparcie zarówno w działaniach strategicznych jak i na poziomie operacyjnym, tak aby dostarczyć jak największą wartość dla zespołu oraz Zarządu klienta. Projekt trwał 13 miesięcy. 

DIGITALKOD has helped me expand my knowledge, enhance online marketing options, and set up funnels for lead generation. They’re conscientious, thoughtful, and eager to succeed for their clients.

Content Marketing Manager

Software House

Firma z branży IT?

Rozumiemy biznes i wyzwania firm technologicznych bo współpracujemy z nimi od lat. Opowiedz nam o potrzebach twojego zespołu. 15 minutowa bezpłatna konsultacja online dla firm. 

Umów konsultację
Anna Kreiser - founder