Planowanie strategiczne w Software House i eliminacja chaosu w marketingu IT

case study Appunite x Digitalkod - RPO

Branża:

IT

Obszar ekspertyzy:

strategia, zarządzanie marketingiem

Usługi:

analiza marketingowa, doradztwo biznesowe

Rozwój Software House?

Software House obecny na rynku od 2006 roku

Polcode to producent oprogramowania na zamówienie działający na rynku od 2006 roku. Firma technologiczna dotychczas zrealizowała ponad 1400 projektów za granicą, w tym głównie dla klientów ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Europy Zachodniej. Spółka oferuje rozwiązania IT i doradztwo technologiczne w obszarze rozwoju aplikacji webowych oraz utrzymania systemów informatycznych, głównie w modelu team augmentation. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w realizacji złożonych projektów dla branży eCommerce cieszy się zaufaniem zarówno przedsiębiorstw z segmentu MŚP jak i rozpoznawalnych marek. W momencie rozpoczęcia współpracy organizacja zatrudniała ponad 150 osób. 

Wyzwanie: Powiązanie marketingu z biznesem

Software House, podobnie jak reszta branży IT w Polsce i za granicą, mierzył się z wyzwaniami będącymi konsekwencjami recesji. Sytuacja rynkowa wymuszała konieczność wzrostu efektywności działań marketingowo–sprzedażowych przy jednoczesnej optymalizacji kosztów i niekorzystnej koniunkturze na rynku, eliminacji nieefektywności oraz braku kontroli działań, w tym związanych z pozyskiwaniem nowych klientów czy nieprzewidywalnością procesu sprzedaży. Dla Zarządu istotne było aby podejmowane decyzje były optymalne biznesowo, miały uzasadnienie w danych, a równocześnie aby planowane zmiany nie zachwiały systemu wartości budowanego przez Polcode przez niemal dwie dekady działalności firmy. 

Rezultaty: Planowanie i działania strategiczne zorientowane na cele 

Zarząd Polcode, przy wsparciu konsultanta biznesowego Digitalkod, wypracował misję i wizję dla firmy, sformułował istotne cele, kierunki rozwoju oraz plan strategiczny dla organizacji.

Równocześnie zbudowany został nowy zespół marketingu do którego dołączył manager i specjalista. 

Zespół Polcode aktywnie pracuje nad stopniową realizację działań ukierunkowanych na osiągnięcie założonych celów firmowych, marketingowych i sprzedażowych jak również szeregiem usprawnień operacyjnych umożliwiających poprawę umiejętności pracy na danych, lepszą synchronizację działań marketingu i sprzedaży, budowie procesów i wzrost efektywności prowadzonych działań. 

Każda zmiana na poziomie organizacji to pewien proces, natomiast dzięki zaangażowaniu ze strony Zarządu i kadry menedżerskiej i zespołu, otwartości na zmiany oraz systematycznej pracy już po pierwszych miesiącach widać rezultaty.

Rozwiązanie: Audyt marketingowy firmy technologicznej i doradztwo biznesowe dla Zarządu

Audyt działań marketingowych w formie marketing helicopter view przeprowadzony przez doświadczonego konsultanta dostarczył Zarządowi firmy danych niezbędnych do oceny sytuacji – identyfikacji problemów w marketingu oraz ich źródeł, oceny efektywności już prowadzonych działań, a dzięki przedstawionym rekomendacjom również zapewnił insighty umożliwiające określenie priorytetów i planu działań (planu niezbędnych do wdrożenia zmian). Po zakończeniu diagnozy i w obliczu nowej sytuacji, kadra zarządzająca zdecydowała się na powierzenie Digitalkod budowy nowego zespołu marketingu in-house oraz dalsze wsparcie doradcze w obszarach związanych z planowaniem strategicznym oraz zarządzaniem marketingiem firmy IT.

Równocześnie, do czasu zrekrutowania i wdrożenia się nowego zespołu, konsultant marketingowy (w modelu fractional CMO) zarządzał pracą zewnętrznej agencji oraz współpracował z Head of Sales, kadrą menedżerską i zespołem in–house oraz partnerami zewnętrznymi w celu optymalizacji już prowadzonych działań czy procesów, jak również budowy ram do bardziej ustrukturyzowanych działań wspierających cele biznesowe i strategiczne.

Proces: diagnoza, konsulting i budowa zespołu marketingu Software House

Proces:

  • analiza działań marketingowych i warsztaty dla Software House,

  • outsourcing procesu budowy zespołu marketingu,

  • doradztwo biznesowe: strategiczne i marketingowe dla Zarządu,

  • fractional CMO – zarządzanie marketingiem w okresie tranzycji i formowania się nowego zespołu.

Współpraca z Anną Kreiser z Digitalkod wielokrotnie przekroczyła moje oczekiwania. Nie spotkałem się jeszcze, żeby osoba z zewnątrz firmy w tak krótkim czasie wniosła tak dużą wartość. Dzięki Digitalkod w końcu wypracowaliśmy finalną wersję naszej misji i wizji oraz zaplanowaliśmy wpisujące się w nie działania marketingowe. 

Doświadczenie Anny Kreiser jest nie do przecenienia. Dzięki swojej merytoryce i zaangażowaniu Anna momentalnie zdobywa zaufanie kadry managerskiej. Jest świetna w scalaniu różnych  punktów widzenia. Doskonale odnajduje się w złożonych strukturach organizacji i poszukuje rozwiązań wpisujących się w szerszy kontekst. Rozumie wiele aspektów technicznych, ma rozeznanie w technologiach i procesach wytwarzania oprogramowania. Co nie jest oczywiste potrafi zmotywować kadrę zarządzającą do zespołowego zaangażowania w prace nad marketingiem. Jej uwagi są celne, a pytania zmuszają do zastanowienia się nad szerszą perspektywą. Efekt jest fenomenalny, znacznie lepiej rozumiem rolę i możliwości marketingu oraz jakie cele powinniśmy mu stawiać. 

Nie bez znaczenia jest również to, że podczas współpracy Anna całą merytorykę serwuje w pakiecie z życzliwością, niesamowitym entuzjazmem, proaktywnością i poczuciem humoru. To jest osoba, z którą  po prostu chce się pracować i rozwijać firmę.  

Chciałbym, aby wszystkie usługi konsultacyjne były świadczone na tak wysokim poziomie, jaki zapewnia Digitalkod. 

Wojciech Hyzopski

CEO, Polcode

Zbuduj warunki do wzrostu firmy IT

Rozwój firmy na globalnym rynku IT wymaga odpowiedniej strategii i ram na poziomie organizacji. Zbuduj i utrzymaj przewagę konkurencyjną. Skonsultuj się z firmą doradczą która rozumie biznes i firmy technologiczne.