Analiza procesu generowania leadów i konsulting dla Pagepro

Diagnoza sytuacji (audyt) i wsparcie doradcze dla Head of marketing i zespołu. Case Study ze współpracy z firmą Pagepro.

case study Pagepro x Digitalkod

Branża:

IT, Software House

Obszary:

marketing B2B, proces generowania leadów B2B

Usługi:

diagnoza

doradztwo marketingowe dla Software House

Pozyskiwanie klientów IT?

Pagepro to Software House skoncentrowany na budowie oraz rozwoju aplikacji webowych i mobilnych z wykorzystaniem React & React Native, outsourcingu usług IT w modelu team i staff augmentation. Od 2010 roku firma wspiera w rozwoju oprogramowania startupy, agencje marketingowe i szybko skalujące się software houses oraz firmy doradcze między innymi na rynku brytyjskim i amerykańskim. 

Wyzwanie: spadek liczby leadów w pipeline sprzedażowym

Generowanie jakościowych leadów w systematyczny i procesowy sposób to jedno z głównych wyzwań firm technologicznych, niezależnie od etapu rozwoju biznesu. Niewystarczająca liczba lub jakość leadów w pipeline sprzedażowym obniża tempo wzrostu czy skalowania firm IT. Na skutek recesji gospodarczej na rynku wiele Software Houses zaczęło mierzyć się z większymi trudnościami w pozyskiwaniu klientów i sprzedaży usług, nawet na zagranicznych rynkach.

Prezes Pagepro to doświadczony przedsiębiorca. Zgłosił się do naszej firmy konsultingowej, żeby zdiagnozować przyczyny nagłego spadku liczby leadów w pipeline sprzedażowym i zweryfikować na ile jest to wynikiem sytuacji na rynku, a w jakim stopniu źródła problemów leżą po stronie samej organizacji. Wyzwaniem była ocena sytuacji wyjściowej dotyczącej procesu lead generation oraz identyfikacji źródeł problemów, w oparciu o wówczas dostępne dane. Oczekiwaniem prezesa był również transfer dobrych praktyk do zespołu in-house i wsparcie merytoryczne dla Head of Marketing.

Rozwiązanie: diagnoza sytuacji i doradztwo marketingowe B2B

Jednym z celów stawianych odnośnie współpracy z naszą firmą doradczą była dokonanie oceny sytuacji wyjściowej związanej z procesem generowania leadów i skutecznością działań marketingowych w tym zakresie przez niezależnego konsultanta posiadajacego doświadczenie w branży IT i rozumiejącego specyfikę marketingu w Software House.  

Analiza procesu pozyskiwania klientów B2B umożliwiła zespołowi oraz zarządowi Software House zidentyfikowanie luk oraz słabych stron zarówno w obszarach planowania strategicznego jak i działań taktycznych dotyczących lead generation oraz pomogła w identyfikacji nowych szans. W efekcie klient może podejmować lepsze decyzje biznesowe, w oparciu o dane. Pomimo że ze względu na zakres wymaganych działań, na ówczesnym etapie dopiero część wniosków i usprawnień została wdrożona,  Pagepro już zaobserwowało wzrost efektywności działań marketingowych w wybranych kanałach. 

Zrealizowane prace analityczne i będące ich wynikiem optymalizacje dotyczyły wielu obszarów marketingu B2B: analityki, SEO, optymalizacji strony www, content marketingu czy budowy procesów, mających wpływ na wzrost skuteczności marketingu. Dzięki bliskiej i otwartej komunikacji zorientowanej na realizację celów klienta, w trakcie współpracy udało się zidentyfikować jakich kompetencji marketingowych brakuje w zespole in-house i uzupełnić je dzięki dodatkowym konsultacjom marketingowym na etapie implementacji.

Po stronie klienta w projekt zaangażowany był Head of Marketing i Specjalista ds. Content Marketingu, ze strony Digitalkod natomiast za analizę i wsparcie doradcze odpowiadał dedykowany konsultant B2B. 

Proces

Analizie poddano:

 • rodzaj i jakość gromadzonych danych, w tym poprawność konfiguracji narzędzi analitycznych (Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console) oraz informacji dostępnych w CRM (Pipedrive)

 • sposoby pomiaru i monitorowania skuteczności działań marketingowych 

 • źródła pozyskiwania leadów z uwzględnieniem różnych typów usług i kanałów marketingowych

 • metody pozyskiwania ruchu na stronę i konwersję na poszczególnych etapach ścieżki zakupowej (lead > lead kwalifikowany > oferta > deal)

 • poprawność wykorzystania narzędzi i kanałów marketingowych w generowaniu leadów

 • sposoby komunikacji marketingowej dla grup docelowych

 • taktyki marketingowe stosowane przez zespół in-house

 • wpływ sezonowości na wyniki

Każda firma IT jest unikalna, nawet jeśli oferuje usługi podobne do konkurencji czy działa na tych samych rynkach zagranicznych, dlatego diagnozy i analizy prowadzone są zawsze dla konkretnego przedsiębiorstwa, aby uwzględnić jego etap rozwoju, cele marketingowe i biznesowe czy potrzeby. Jako firma doradcza ze specjalizacją w strategii i marketingu dla Software Houses, wykorzystujemy doświadczenie branżowe i benchmarki z rynku IT do wsparcia w planowaniu i egzekucji działań marketingowych i strategicznych naszych klientów. 

Na proces analityczny składały się:

 • desk research – gromadzenie danych

 • analiza danych, w tym danych ilościowych

 • analiza procesu lead generation

 • opracowanie raportu z wnioskami i rekomendacjami optymalizacji

 • doradztwo marketingowe dla Software House (Head of Marketing i zespołu)

Współpraca z Digitalkod przede wszystkim pomogła nam zrozumieć jak rozsądnie podejść do działań marketingowych. Dodatkowo, dzięki zaangażowaniu w pracę nad jakością tworzonych treści, zaczęliśmy być widoczni w miejscach, które były dla nas wcześniej nieosiagalne.

Dzięki szerokiej wiedzy i pracowitości, udało nam się wypracować naprawdę dobre wyniki. No i, przede wszystkim, dużo się nauczyliśmy.

Head of Marketing - Pagepro

Mariusz Marcak
Head of Growth, Pagepro

Problemy z pozyskiwaniem nowych klientów?

Rozumiemy biznes i wyzwania firm technologicznych bo współpracujemy z nimi od lat. Opowiedz nam o potrzebach twojego zespołu. 15 minutowa bezpłatna konsultacja online dla firm.