Analiza rynku i konkurencji dla Software House Move Closer

Podejmowanie decyzji odnośnie ekspansji zagranicznej czy kierunków rozwoju Software House na rynku wymaga odpowiedniego przygotowania. Na etapie planowania strategicznego Move Closer skorzystało ze wsparcia konsultantów Digitalkod. Case study z analizy konkurencji na zagranicznym rynku oraz konsultacji marketingowych zorientowanych na pozyskiwanie nowych klientów dla firmy IT.

case study Move Closer x Digitalkod

Branża:

IT, Software House

Usługi:

analiza rynku i konkurencji, konsulting marketingowy B2B

Specjalizacja:

strategia, marketing IT, marketing Software House

Rozwój Software House?

Move Closer to Software House łączący kompetencje programistyczne i doradcze, skoncentrowany na budowie aplikacji webowych oraz wsparciu rozwoju sprzedaży przedsiębiorstw z branży eCommerce. Firma działa na rynku od 2017 roku i obsługuje najbardziej wymagających klientów korporacyjnych oraz szybko rosnące organizacje. 

Wyzwanie: właściwe kierunki rozwoju firmy IT

Odpowiadając za rozwój Software House kadra zarządzająca oraz właściciele chcą mieć pewność podejmowania najlepszych decyzji biznesowych dla wzrostu ich organizacji. Nieustanne skalowanie firmy technologicznej, lepsze odpowiadanie na potrzeby klientów i zmiany na konkurencyjnym rynku IT wymuszają konieczność łączenia umiejętności szybkiej adaptacji oraz myślenia strategicznego w długoterminowej perspektywie.

Przedstawiciel kadry Zarządzającej (C-level executive) Move closer zgłosił się do Digitalkod na etapie podejmowania decyzyji dotyczących dalszych kierunków rozwoju Software House, planowania działań dotyczących ekspansji zagranicznej oraz dalszego skalowania firmy na polskim rynku. Równocześnie planowane były inicjatywy związane z rebrandingiem, budową nowej strony internetowej oraz intensyfikacją komunikacji z rynkiem.

Wyzwaniem było wykorzystanie pełnego potencjału Move closer i znalezienie odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące:

  • planowanych kierunków rozwoju Software House, pozycjonowania strategicznego marki oraz segmentów klientów docelowych, 

  • przełożenie decyzji i celów strategicznych na plan działań do zrealizowania w kolejnych miesiącach,

  • wybór rozwiązań dopasowanych do etapu rozwoju, zasobów i sytuacji firmy. 

Rozwiązanie: doradztwo strategiczne i analiza rynku

Na współpracę składały się 3 etapy: 

  • warsztat strategiczny z zespołem marketingu i sprzedaży oraz przedstawicielami kadry zarządzającej,

  • analiza konkurencji  dla Software House na rynku brytyjskim,

  • konsulting – regularne konsultacje strategiczne i marketingowe dla Co-foundera oraz zespołu marketingu,

Rezultaty: wzrost skuteczności planowania strategicznego

  • proces decyzyjny oparty o dane i fakty,

  • lepsze zrozumienie potencjału Software House i otoczenia konkurencyjnego na rynku brytyjskim i polskim,

  • priorytetyzacja i realizacja działań z największym przełożeniem na efekty,

  • dywersyfikacja źródeł pozyskiwania leadów.

Dzięki połączeniu potencjału in-house, zderzeniu założeń strategicznych z zewnętrznym ekspertem posiadającym doświadczenie w branży IT, wsparciu w postaci researchu, analiz i usług doradczych, zespół Move closer jeszcze skuteczniej realizuje założone cele.

O ile za zakres współpracy koncentrował się na obszarach strategicznych, w efekcie konsultacji  Move closer zdobyła nowe leady z dotychczas nieskutecznego kanału marketingowego w pierwszych tygodniach od realizacji działań.

Zdecydowanie rekomenduję współpracę z Anną Kreiser w obszarze strategicznym firmie usługowej z sektora IT. Każdy Founder, Owner, C-Level oraz liderzy biznes unitów z obszaru Sales lub Marketing wyniosą z takiej współpracy wartość. W środowisku mniejszych SH (do 50 FTEs) często brakuje kompetencji strategicznych i wkład Digitalkod może pomóc w tym obszarze.

Move Closer - Mikołaj Czajkowski

Mikołaj Czajkowski
Co-founder & Digital consultant, Move closer

Ekspansja zagraniczna Software House?

Zwiększ szansę rozwoju firmy i procesu pozyskiwania nowych klientów na zagranicznych rynkach