Strategia content marketingowa w IT – czy i dlaczego jest potrzebna

W firmach technologicznych świadomość, że content marketing wspiera proces sprzedaży czy employer brandingu (a tym samym i rekrutacji deweloperów) jest dość powszechna. Tymczasem konieczność stworzenia strategii działań już taka oczywista wcale nie jest. Zatem po co firmom IT strategia treści? W skrócie: jej brak obniża efektywność marketingu i sprzedaży B2B oraz firmy, zwiększa koszty. Sprawia, że działania zespołu marketingu są chaotyczne i niejednokrotnie nie wspierają realizacji celów biznesowych. Pomimo podejmowania szeregu inicjatyw (na przykład intensywnego tworzenia treści na blog), nie generują one oczekiwanych rezultatów – na przykład wzrostu liczby i jakości leadów sprzedażowych, tempa pozyskiwania nowych klientów czy rekrutacji nowych pracowników. 

Co więcej, według badań firmy B2B posiadające strategię content marketingową wykazują o 27,1% lepsze wyniki niż przedsiębiorstwa, które strategii nie posiadają. Dlaczego tak się dzieje? W pojęcie strategii niejako z założenia wpisany jest cel i kierunek, w którym należy podążać. Wyobraź sobie sytuację, w której dowódca wojska trafia na linię frontu wraz ze swoim oddziałem i dostaje polecenie, żeby wygrać. Planując na bieżąco, już na polu walki, rozkaże wojskom atakować wroga i ustali cel: pokonaj tylu, ile zdołasz i działaj tak, jak umiesz najlepiej. W międzyczasie będzie kontrolował przebieg walk i wysyłał posiłki tam, gdzie będzie to widocznie konieczne. Takie działanie przyniesie doraźne skutki, które być może przybliżą go do celu, ale nie zagwarantują zwycięstwa – mimo odpowiednich kwalifikacji oddziału, powodzenie misji będzie zależało w dużej mierze od szczęścia. Dużo większą szansę wygranej miałby dowódca, który posiada wcześniej przemyślaną i zaplanowaną strategię walki, biorącą pod uwagę możliwości i silne strony jego oddziału, oraz celującą strategicznie w najsłabsze punkty wroga. 

Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku marketingu Software House. Skoro rozumiesz, jaki ma być rezultat Twoich działań i jakie taktyki mogą pomóc go osiągnąć, zdecydowanie łatwiej skoncentrować Ci się na celu, a nie na samym działaniu. Łatwiej również ocenić, czy dane taktyki zbliżają Cię do realizacji planu, czy też nie. Dla przykładu, wyobraź sobie dwa scenariusze. W pierwszym wiesz, że masz wygenerować 20 leadów sprzedażowych w miesiącu. Przy czym przez lead rozumie się CTO startupu, który dostał rundę finansowania i musi stworzyć MVP aplikacji mobilnej. W drugim scenariuszu natomiast masz za zadanie stworzenie 12 blog postów na kwartał. Czy masz wątpliwości, które podejście jest lepsze z perspektywy wpływu na biznes?

Dlaczego zatem zaledwie 43% marketerów B2B przyznaje, że posiada stworzoną i spisaną strategię content marketingową? Może to wynikać z pozornego braku czasu na analizę lub braku wiedzy i doświadczenia w budowie strategii. Jeszcze w 2017 roku nauka tworzenia skalowalnych strategii content marketingowych uplasowała się na drugim miejscu najpilniejszych potrzeb szkoleniowych, zgłoszonych przez marketerów. Co szczególnie nie dziwi biorąc pod uwagę liczbę często popełnianych błędów w content marketingu Software House, zarówno na poziomie strategii jak i działań operacyjnych. Nie oszukujmy się, przygotowanie dobrej strategii B2B wymaga czasu na analizę i planowanie. Aczkolwiek jej opracowanie pomoże znacząco poprawić efektywność efektywność działań twojego zespołu i firmy IT. Kilka dni zainwestowane w przemyślenie ram strategicznych dla dalszych działań to inwestycja, która będzie procentować przez długie miesiące (jeśli nie lata). 

Strategia content marketingowa dla Software House

Content to potężne narzędzie marketingowe, szczególnie cenione przez specjalistów działających w obszarze B2B. Marketerzy Software House, aktywnie wykorzystują różnego rodzaju treści jako wsparcie w strategii rozwoju, w procesie pozyskiwania klientów oraz działaniach brandingowych. Czy da się tworzyć dobry content bez strategii? Jak ją przygotować krok po kroku?

Jak stworzyć strategię content marketingową dla Software House? 

Zawsze możesz skorzystać ze wsparcia firmy doradczej z doświadczeniem w strategii i marketingu Software House. Jęśli jednak chcesz przeprowadzić ten proces samodzielnie, ten artykuł powinien pomóc w całym procesie. Od czego zatem zacząć? Krok pierwszy – zrozumienie czym jest strategia i po co ją w ogóle tworzysz. 

Definicja strategii contentowej w znaczeniu encyklopedycznym, nie jest tak istotna co dobre zrozumienie, czym właściwie jest strategia treści i jaki jest jej cel. Efektywna strategia content marketingowa powinna odpowiadać na pytania: dlaczego w ogóle tworzysz content, dla kogo tj. komu twój content ma pomóc i jak czyli w jaki sposób ma pomóc lepiej niż inne dostępne materiały i źródła. Zasadniczo, strategia treści w B2B powinna pomóc w jaki sposób tworzone przez twój zespół treści pomogą zrealizować cel biznesowy lub strategiczny lub taktyczny (wygenerować więcej leadów, pozyskać więcej nowych klientów, pozyskać nowych subskrybentów lub zwiększyć konwersję na stronie).

1. Określ cele dla content marketingu B2B

Od czego zatem zacząć budowę strategii content marketingowej w B2B? Od celów działań jakie ma wspierać tworzony content. Dla przykładu: 

 • wsparcie sprzedaży B2B poprzez sprzedaż do nowych klientów poprzez wzrost liczby leadów sprzedażowych o X% w określonym czasie 

 • wzrost sprzedaży do nowych klientów (poprzez wzrost jakości generowanych leadów o Y% w zdefiniowanym okresie Y miesięcy)

 • wsparcie wejścia na nowy rynek poprzez zwiększenie rozpoznawalności i widoczności marki z X do Z (pozyskanie ruchu na stronę www np. ze Finlandii, z uwzględnieniem wykonania określonych mikrokonwersji)

Co ważne, istotne jest tu kaskadowanie celów. Cele content marketingowe wpisane są zawsze (a przynajmniej powinny) w cele marketingu, a te z kolei powinny wynikać bezpośrednio ze strategii firmy oraz uwzględniać dopasowane do tych celów KPI czyli metody pomiaru efektywności. Tylko w ten sposób bieżące działania marketingu B2B mogą wspierać rozwój biznesu. 

Do wyznaczania celów możesz posłużyć się dwiema technikami, które od lat z powodzeniem stosowane są nie tylko w Software House, ale w branży IT szeroko pojętej – metodologią S.M.A.R.T. oraz OKR. 

2. Dopasuj content do buyer person i etapu ścieżki zakupowej

Odpowiadając za content marketing w Software House musisz brać pod uwagę różne grupy odbiorców i fakt, że w B2B zawsze będzie kilka różnych decydentów czy interesariuszy (tzn. komitet zakupowy) zaangażowanych w proces zakupowy. Każda z tych osób ma inne potrzeby, cele i determinanty podejmowania decyzji, dlatego musisz tak zaplanować content, aby  nie okazało się, że na przykład tworzysz materiały tylko dla CEO, który podejmuje decyzje, ale brakuje Ci materiałów dla asystentki, która przygotowuje dla niego research. W tym celu potrzebujesz dobrze sprecyzowanych buyer person B2B – czyli fikcyjnych wizualizacji Twoich klientów. Persony pomagają przede wszystkim lepiej zrozumieć, kto uczestniczy w procesie zakupowym po stronie klienta, jaką pełni rolę, jakie ma wyzwania i cele. Na poziomie strategii content marketingowej musisz zaprojektować działania tak, żeby uwzględnić tę różnorodność i nie mówić do wszystkich na raz. Persony są różne dla każdego biznesu – wynika to ze specyfiki klientów, do których chcesz docierać oraz cech usług IT czy produktów, który sprzedajesz. I tak dla Software House, buyer personami mogą być między innymi:

 • dyrektor marketingu w korporacji, który chce zbudować aplikację mobilną lub webową odpowiadającą na jego potrzebę 

 • CFO w korporacji, który podejmuje decyzję dotyczącą finansowania zakupu

 • CEO startupu, który otrzymał finansowanie na rozwój MVP 

 • CTO w startupie lub korporacji, który potrzebuje programistów do szybszego rozwoju produktu cyfrowego

To tylko przykłady osób, które mogą być Twoją personą. Każda z nich ma nie tylko inne cele i potrzeby informacyjne, ale też inne obiekcje i warunki, na podstawie których podejmuje decyzję zakupową. Z tego względu Twoja komunikacja powinna być rozpisana i zaplanowana tak, by do każdej z niej docierał inny, dostosowany do niej content. 

3. Uwzględnij etap procesu zakupowego klienta

Co więcej, plan działań content marketingowych dla twojego Software House powinien uwzględniać różne etapy ścieżki zakupowej dla każdej z person z osobna: 

 • etap budowania świadomości – wówczas odbiorca uzmysławia sobie, że stoi przed pewnym wyzwaniem lub mierzy się z problemem i zaczyna szukać rozwiązania. Kierowany do niego content powinien obfitować w materiały edukacyjne, jak notki blogowe, checklisty, whitepapers, materiały odpowiadające na pytanie „dlaczego?” dane zagadnienie czy problem jest ważny, czy ebooki i webinary edukacyjne,

 • etap rozważania  – to czas, w którym odbiorca potrafi nazwać swój problem lub wyzwanie, i porównuje konkretne możliwości jego rozwiązania oraz oferty dostępnych dostawców. Content marketing na tym etapie powinien coraz mocniej angażować Twojego potencjalnego klienta B2B i dostarczać mu porównań Twojej oferty z konkurencyjnymi firmami, podkreślając jednocześnie Twoje przewagi, UVP (Unique Value Proposition) czy specjalizację. Dlatego dobrymi materiałami na ten etapie będą case study i historie sukcesów twoich klientów dotyczące wartości jaką niosą twoje usługi IT lub whitepapers z wdrożeń,

 • etap podejmowania decyzji – to etap, na którym odbiorca podejmuje decyzję zakupową. Z wielu dostępnych rozwiązań ostatecznie wybiera nowego dostawcę usług. Na tym etapie content marketing powinien dostarczać potwierdzenie, że twój Software House to dla niego najlepsza opcja. Na tym etapie content powinien uwzględniać wszystkie elementy które potencjalnie mogą ułatwić klientowi decyzję i pokazać przewagę twojej firmy (na przykład referencje w postaci video)

Na każdy z wymienionych etapów procesu zakupowego potrzebujesz adekwatnych materiałów. W przeciwnym razie może się okazać, że produkujesz dużo contentu edukacyjnego, który generuje ruch na stronę, ale nie przekłada się w odpowiednim stopniu na sprzedaż, konwersję lub leady (bo zabrakło materiałów z kolejnych dwóch kroków procesu). 

4. Zdefiniuj wskaźniki KPI dla content marketingu

Nawet jeśli znasz już cele do osiągnięcia, jak zmierzysz progres i sprawdzisz, czy zmierzasz w dobrym kierunku i w odpowiednim tempie? Sytuacja w której na koniec kwartału albo roku dowiadujesz się, że udało Ci się (lub nie) zrealizować założone na początku cele roczne jest oczywiście niedopuszczalna. Potrzebujesz na bieżąco monitorować rezultaty, czy działania realizowane przez twój zespół są skuteczne. Dlatego przydają się właśnie wskaźniki KPI (kluczowe wskaźniki efektywności) stosowane również dla content marketingu Software House.

Przykładowymi miernikami sukcesu działań w tym obszarze mogą być: 

 • dane związane z pozyskiwanym ruchem na stronę oraz jego jakością (wskazujące na przykład na dopasowanie do Twoich grup docelowych czy rynków docelowych),

 • dane związane z zaangażowaniem użytkowników powiązanych z Twoim contentem (na przykład czas spędzony na stronie poszczególnych artykułów czy materiałów, liczba ich udostępnień)

 • liczba micro konwersji (na przykład pobrań ebooka, zapisów na webinar lub newsletter)

 • liczba i jakość leadów wygenerowanych przy pomocy inbound marketingu

  • liczba nowych leadów marketingowych (MQL)
  • liczba nowych leadów sprzedażowych (SQL)
  • liczba nowych leadów rekrutacyjnych 
  • procent konwersji (odwiedzający > lead > MQL > SQL > opportunity > projekt)
  • koszt pozyskania leada (CPL – cost per lead)
 • liczba pozyskanych CV (w przypadku powiązania content marketingu z działaniami rekrutacyjnymi)

 • liczba odnośników (tzw. backlinków) do twoich artykułów, publikowanych w mediach społecznościowych lub na innych platformach, które mogą świadczyć również o jakości tworzonych materiałów.

Ważne jest, aby umiejętnie połączyć  umiejętnie połączyć wskaźniki i mierniki z celami nadrzędnymi i przypisać im konkretne wartości i daty – tylko dzięki temu będziesz w stanie na bieżąco ocenić i monitorować skuteczność działań content marketingowych Software House.

5. Określ formaty i tematykę contentu, zaplanuj dystrybucję 

Wybór rodzaju treści i kanałów promocji contentu to krok, od którego wielu marketerów wciąż zaczyna lub  do którego ogranicza działania. Jeśli to czytasz, to wiesz już, dlaczego jest to błędne podejście i dlaczego bez budowy strategii (w tym definicji person) mija się z celem. Natomiast nagrodą za przygotowanie strategii content marketingowej od A do Z i w opisanej przez nas kolejności jest to, że… na etapie definicji formatów, tematów publikacji i kanałów komunikacji marketingowej masz znacznie uproszczone zadanie. Taktyki czy rodzaje podejmowanych działań wynikają bowiem z profili i potrzeb Twoich klientów (zobrazowanych w postaci buyer person), ich ścieżki zakupowej  (buyer’s journey) oraz kaskadowania celów wysokopoziomowych. Czas połączyć wszystkie kropki w całość i spisać plan działania. 

Stwórz matrycę treści

wykorzystaj tematy, które pojawiły się na etapie definicji buyer person. Możesz zaplanować na przykład cykl tematyczny złożony z najczęstszych pytań zadawanych przez klientów i opracować je w formie artykułów na blog lub FAQ. Jeśli z jakiegoś powodu nie masz możliwości rozmowy z potencjalnymi klientami, to zrób solidny research zamiast wymyślać tematy samodzielnie. Możesz skorzystać na przykład z takich narzędzi jak Google Keyword Planner, Answer The Public, Google Trends czy narzędzi do SEO. Warto też wykorzystać tzw. social listening i przejrzeć dyskusje w Social Mediach, na portalach i forach branżowych – dzięki temu dowiesz się, o czym dyskutuje się w branży Twojego klienta i jakie tematy są aktualnie na czasie,

Zacznij od audytu contentu B2B

Jeśli prowadzisz działania marketingowe od jakiegoś czasu to zapewne posiadasz już całkiem znaczącą ilość materiałów. Na początek przeanalizuj, czym już dysponujesz a gdzie są luki. Zmapuj całość z uwzględnieniem konkretnych etapów cyklu zakupowego oraz wcześniej zdefiniowanych person. Wykonaj tę pracę, dla każdej persony osobno. To pomoże łatwo zobrazować których treści brakuje i pomoże w wyznaczeniu priorytetów. 

Twórz treści wokół klastrów tematycznych

Na przykład temat  rozwoju oprogramowania to bardzo rozbudowane zagadnienie, które trudno wyczerpać jedną notką blogową. Dlatego warto podzielić materiały na cykle tematyczne, które przeprowadzą odbiorcę krok przez różne zagadnienia. Tego typu cykle nie tylko edukują odbiorcę, ale też bardzo pozytywnie wpływają na SEO,

Wybierz kanały komunikacji marketingowej i dopasuj formaty 

Wybór formatów uzależniony jest od określonych buyer person i ich potrzeb czy preferencji. Na etapie planowania contentu warto uwzględnić reformatowanie materiałów tzw. recycling treści – czyli przekształcenie pewnego typu zasobów na inne.  Możesz na przykład zamienić nagranie video na plik audio (na przykład podcast), połączyć serię blogpostów w ebook. Takie działanie pozwoli na lepsze wykorzystanie raz stworzonego contentu (pamiętasz, jak czasochłonny i kosztowny to proces?) ma na celu zwiększenie zasięgów i dotarcia do twoich klientów. Planując ten proces wcześniej będziesz w stanie lepiej optymalizować content. Jeśli już na etapie nagrywania webinaru wiesz, że będzie on przerobiony na podcast lub format audio, będziesz unikać takich sformułowań jak “na slajdzie widzimy”. Świadome i dobrze zaplanowane działania marketingowe pomogą Ci zaoszczędzić dużo czasu i znacznie uproszczą reformatowanie treści. 

Dodatkowo pamiętaj, by wszystkie treści przeznaczone do publikacji w Internecie optymalizować pod kątem SEO, żeby ułatwić dotarcie użytkownikom do Twoich materiałów (a tym samym zwiększyć skuteczność twoich działań).

6. Twórz content według planu działań

Na tym etapie masz już określone zapotrzebowanie na tematykę oraz formę docelowych materiałów (uff…). Spontaniczność jest dobra, ale jeśli chcesz aby content marketing w twoim Software House  faktycznie wspierał cele strategiczne czy operacyjne potrzebujesz solidnego planu działań. W przeciwnym razie grozi Ci chaos i niestety wciąż zbyt często spotykane tworzenie contentu dla samego aktu kreacji (bez przełożenia na wyniki). Nie chcesz kroczyć tą drogą… Oto kilka praktycznych podpowiedzi od nas. 

Stwórz kalendarz publikacji, ramy projektowe i zakres odpowiedzialności

Na twoje działania content marketingowe będzie się składać wiele elementów, nad którymi trzeba zachować kontrolę aby uniknąć chaosu. Z pomocą przychodzi kalendarz publikacji. Możesz skorzystać z Excela lub jednego z wielu dostępnych na rynku narzędzi do planowania i dystrybucji treści. Co ważne, kalendarz powinien zawierać przynajmniej  tytuł, rodzaj (format) danego materiału B2B, osobę odpowiedzialną za jego powstanie oraz planowaną datę publikacji. Wyznacz koordynatorów projektu oraz sposób akceptacji dzieła Zarządzanie tego typu pracą ułatwiają systemy jak Trello czy Asana. Bardzo dobrze sprawdza się też wspólny folder na dysku wirtualnym (np. Google Drive), gdzie cały zespół marketingu może przechowywać w jednym miejscu wszystkie materiały. Dzięki temu masz pewność, że twój content nie przepadnie wraz ze zmianą pracy copywritera czy content marketera.

Uwzględnij specjalizację zespołu przy planowaniu contentu 

Content marketing to również praca kreatywna, na którą składa się szereg różnych kompetencji. Pamiętaj, że pracownicy mogą mieć swoje specjalizacje. Kto inny będzie dobry w infografikach, kto inny w e-bookach. Testuj różnych specjalistów i optymalizuj efekty ich pracy. W przypadku marketingu firm hi-tech bardzo ważna jest również znajomość branży IT i ekosystemu technologicznego. Copywriter czy marketer B2B bez specjalizacji nigdy nie stworzy tak wartościowych treści, jak osoby posiadające doświadczenie w tym obszarze. 

Wykorzystuj plan publikacji 

W przypadku działań marketingowych regularność ma duże znaczenie. Podobnie jak wizerunek. Tymczasem nieszczęścia lubią się zdarzać.  Może się okazać, że na przykład  copywriterowi zdarzy się wypadek losowy, a Ty zostaniesz z dopiero co zapowiedzianym, cotygodniowym cyklem tematycznym na blogu, bez treści. Nawet jeśli pracujesz w małym zespole, pamiętaj aby założyć bufor na ewentualne opóźnienia a tym samym zabezpieczyć „zapas” publikacji na minimum miesiąc do przodu. Pomoże Ci w tym również planowanie kolejnych treści na dłuższy czas – przynajmniej na kolejny kwartał.

Zaangażuj zespół w działania content marketingowe

W procesie decyzyjnym czy zakupowym po stronie klienta uczestniczą różne osoby (komitet zakupowy), co powinno być uwzględnione na poziomie twojej strategii content marketingowej. Jeśli tworzysz content dla osób technicznych, skorzystaj z wiedzy i doświadczenia programistów, nie tylko pracowników działu marketingu. Nikt nie zrozumie danego zagadnienia lepiej niż specjalista na co dzień odpowiedzialny za dany obszar. CTO, developer czy tester posiadają dużo insightów, które warto wykorzystać na poziomie działań marketingowych. Możesz na przykład zorganizować webinar lub podcast dla osób technicznych prowadzony przez CTO lub developera z twojej firmy (oczywiście pod warunkiem że ma to sens z perspektywy twoich grup docelowych i strategii marketingowej jako takiej). Zaangażowanie zespołu IT w działania content marketingowe jest popularną techniką wykorzystywaną w Software House. Pamiętaj jednak, że specjaliści spoza zespołu marketingu mają zupełnie inny background niż Ty. Jeśli chcesz, żeby ich doświadczenie zostało dobrze wykorzystane, musisz nie tylko wytłumaczyć cele danego działania czy wyjaśnić kto jest odbiorcą danego artykułu czy video, ale również zadbać o wsparcie w kwestiach związanych z komunikacją czy copywritingiem. I oczywiście przejąć odpowiedzialność za optymalizację treści pod roboty indeksujące (zadbać o SEO).

6. Zaplanuj dystrybucję treści i contentu B2B

Content is king, distribution is queen. Sam proces kreacji to nie wszystko. W strategii contentowej nie może zabraknąć też planu na promocję i dystrybucję treści. Działania SEO są skuteczne, ale ze względu na ich specyfikę to inwestycja długoterminowa. Tym bardziej jeśli dopiero zaczynasz. Stworzenie wartościowego ebooka, wideo czy podcastu to bardzo czasochłonny proces, dlatego warto wesprzeć te działania dodatkową promocją w innych kanałach (pamiętając o zaplanowaniu tego elementu w budżecie marketingowym). 

Przykładowe kanały promocji contentu wykorzystywane przez Software House: 

 • media własne – udostępnianie materiałów na profilach marki to źródło dodatkowego ruchu i ekspozycji 

 • reklama płatna, w tym m.in. reklamy w social media czy ekosystemie google. Wybór odpowiedniej platformy zależy oczywiście od grup docelowych odbiorców do których chcesz dotrzeć.

 • partnerstwa współpraca z firmami zewnętrznymi, organizacjami lub partnerami, którzy mogą udostępniać content wśród swoich użytkowników.

 • grupy tematyczne i microspołecznościtakie jak m.in.na Facebooku i LinkedIn, serwisy Medium czy Quora. Przy czym punktem wyjścia niezmiennie są Twoi klienci docelowi.

 • newslettery email marketing to bardzo skuteczne narzędzie w B2B, jeśli masz dobrą bazę kontaktów (dlatego zawsze warto budować własną).  Nie ograniczaj się wyłącznie do swojej sieci kontaktów. Szukaj partnerów i opcji współpracy, które mogą docierać do Twoich potencjalnych klientów. Jeśli kusi Cię jednak zakupu zewnętrznej bazy kontaktów to zastanów się dwa razy. Po pierwsze takie bazy są zazwyczaj niskiej jakości, przy bardzo niskiej skuteczności mogą negatywnie wpłynąć na wizerunek twojej firmy IT. W marketingu B2B to tym bardziej istotne – nie chcesz zostać uznany za spamera. 

 • kanały pracowników firmy –  często wśród sieci kontaktów, w tym sieci społecznościowej twojego zespołu, znajdują się twoi potencjalni klienci. Zaangażowanie pracowników nie tylko na etapie tworzenia ale i dystrybucji treści to dobry pomysł. Nie tylko zwiększa widoczność czy zasięg (generuje dodatkowe ruch na stronę lub landing page i ułatwia dotarcie do grupy potencjalnych klientów przy niższym koszcie), ale również buduje wiarygodność i silną markę twoich pracowników. Pod warunkiem, że twój content jest wartościowy, a działania dobrze zaplanowane. Pamiętaj również o zadbaniu o wsparcie dla zespołu zaangażowanego w proces dystrybucji treści. Pomóż pracownikom stać się ambasadorami marki, jednocześnie budując ich autorytet i ekspercką pozycję na rynku.

Możliwości jest naprawdę bardzo wiele. Dlatego w marketingu B2B tak ważne jest planowanie dystrybucji z wyprzedzeniem, żeby w pełni wykorzystać Twój content, uniknąć chaosu, zadbać o systematyczność publikacji oraz ustrukturyzowane działania zamiast punktowych “fanaberii”. Tym bardziej, jeśli chcesz zaangażować w promocję treści Twoich pracowników. Nikt nie chce być słupem ogłoszeniowym i jeśli twój pomysł na  dystrybucję bazuje na tym, że jakoś to będzie, ktoś udostępni, skomentuje i poklika, może Cię czekać rozczarowanie. Potrzebujesz odpowiedniego pomysłu i planu działań, aby budować zaangażowanie. 

7. Monitoruj rezultaty content marketingu – analizuj i optymalizuj 

Pomiar skuteczności działań to absolutna konieczność. Na wcześniejszym etapie zostały zdefiniowane i spisane kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) dla zespołu, dostosowane do konkretnych celów. Teraz czas na to, by regularnie do nich zaglądać i na bieżąco oceniać postęp prac z pomocą narzędzi analitycznych. Liczba narzędzi, które masz do dyspozycji jest olbrzymia (w ostatnim zestawieniu narzędzi marketing technology landscape przygotowanym przez Scotta Brinkera znajdziesz ponad 7000 rozwiązań z różnych obszarów marketingu). Nie ulegaj modom bez odniesienia do twojej sytuacji. Technologia jest świetna, ale wybór konkretnych narzędzi powinien być uzależniony od obszaru działań twojego marketingu  i skorelowany z wybranymi przez Ciebie celami i wskaźnikami efektywności. Dla marketera IT znajomość i wykorzystanie odpowiednich narzędzi  to absolutna konieczność. Google Analytics umożliwiający m.in. pomiar ruchu na stronę i zachowania użytkowników, Google Search Console przydatne do weryfikacji błędów technicznych w domenie, systemy marketing automation gromadzące dane demograficzne i behawioralne a tym samym ułatwiające zrozumienie klientów i ścieżek konwersji to absolutne minimum. Dobierz odpowiednie rozwiązania pamiętając o celach operacyjnych, etapie rozwoju firmy i regularnie mierz efekty działań. Tylko dzięki temu będziesz wiedzieć, czy idziesz w dobrym kierunku i zbliżasz się do realizacji celu.

Podsumowanie

Skuteczna strategia content marketingowa dla Software House, powinna uwzględniać następujące etapy:

 • wcześniejszą analizę

 • określenia celów działań

 • stworzenia buyer person

 • wyznaczenie KPI

 • zbudowania planu treści dostosowanego do buyer’s journey i potencjalnych klientów

 • zmapowania treści, z uwzględnieniem już posiadanego contentu, zapotrzebowania na konkretne tematy i formaty treści

 • planu działań z uwzględnieniem kanałów dystrybucji i promocji treści 

 • analizy i regularnego mierzenia efektów działań 

 • ciągłej optymalizacji

Pamiętaj, że tworzenie strategii contentowej to dopiero początek. Równie ważna jest jej realizacja. Analizuj dane, obserwuj konkurencję i optymalizuj działania w oparciu o wyciągnięte wnioski. Praca nad strategią i jej ulepszaniem to proces ciągły a nie punktowe działania. Promuj najpopularniejsze treści, wykorzystuj najlepsze materiały w innych formatach, eliminuj błędy i optymalizuj procesy.

Chcesz zbudować skuteczny marketing w IT?

Pomagamy firmom technologicznym od lat. Umów bezpłatną 15 minutową konsultację.