Aktualizacja zgody na przetważanie danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. stosowane będzie nowe Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (w skrócie „RODO”), którego głównym celem jest zapewnienie większego bezpieczeństwa twoich danych osobowych. Rozporządzenie to nakłada na nas jednak dodatkowe obowiązki związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, a jednym z nich jest uzyskanie Twojej zgody w sposób precyzyjnie określający m.in. cel ich przetwarzania. Dlatego właśnie prosimy Cię o aktualizację zgody.

Zgoda taka nie jest obowiązkowa i nie musisz nam jej udzielać. W przypadku jednak jej braku nie będziemy mogli dalej przetwarzać Twoich danych osobowych w ramach naszej bazy marketingowej, przy pomocy której obsługujemy również wysyłkę naszych newsletterów, raportów i zaproszeń na wydarzenia. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingowym, w zakresie podanym w formularzu rejestracyjnym oraz gromadzonych w związku z tym celem (na przykład dotyczących mojej aktywności w trakcie wydarzeń, w których uczestniczę).

Cel marketingowy” może obejmować działania z zakresu marketingu bezpośredniego (przekazywanie mi treści marketingowych, w tym newsletterów i ofert, zgodnych z moimi preferencjami oraz zarządzanie nimi w tym zakresie), analizowanie moich preferencji, zachowań i aktywności oraz zainteresowań w celu dopasowania i umożliwienia otrzymywania przeze mnie potencjalnie interesujących mnie treści i ofert (profilowanie, tworzenie mojego profilu), zarządzanie przez DIGITALKOD potencjalnymi możliwościami sprzedażowymi i realizację związanych z tym procedur wewnętrznych.

Rozumiem, że nie mam obowiązku podania moich danych osobowych a moja zgoda jest dobrowolna i nie muszę jej udzielać, przy czym w przypadku jej nieudzielenia bądź późniejszego jej wycofania, jak również przesłania wniosku o zmianę lub usunięcie moich danych, stracę możliwość uczestniczenia w działaniach marketingowych i promocyjnych oraz otrzymywania treści marketingowych (w tym newsletterów i ofert) z DIGITALKOD CONSULTING.

Rolę administratora moich danych pełni DIGITALKOD, której dane teleadresowe znajdują się na stronie www.digitalkod.com.

Do moich danych osobowych mogą uzyskać dostęp: upoważnieni pracownicy i przedstawiciele administratora i podmiotów przetwarzających dane osobowe (o ile podmioty przetwarzające zostały wymienione powyżej).

Moje dane mogą zostać ujawnione także właściwym organom, o ile będą one upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem.

Okres przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji działań marketingowych. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

  • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
  • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
  • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych – dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Mam świadomość, że moje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych dla DIGITALKOD CONSUTLING.

Zabezpieczenie danych: Rozumiem, że administratorzy oraz podmioty przetwarzające dane zobowiązują się zapewnić odpowiednie środki ochrony moich danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z instrukcjami i politykami DIGITALKOD CONSULTING oraz obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, gdy przetwarzanie obejmowało będzie przesyłanie danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

Moje uprawnienia: Jestem świadomy, że jako podmiot danych osobowych (osoba, której dane te dotyczą) mam prawo żądać udzielenia dostępu do nich, ich zmiany lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo niewyrażenia zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo otrzymania kopii danych. Wszystkie wymienione powyżej prawa mogą być przeze mnie egzekwowane za pośrednictwem strony www.digitalkod.com subskrypcje lub za pomocą wiadomości wysłanej administratorowi za pośrednictwem formularza na stronie www.digitalkod.com/kontakt.

Ponadto, jeżeli uznam, że moje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mam prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).