Model freemium i marketing

 SaaS marketing – na przykładzie doświadczeń SEMSTORM

Ochrona danych osobowych

Wybrane aspekty prawne

Aplikacje mobilne a marketing

Marketing aplikacji według programisty